Happimittaukset Valkjärvellä kesällä 2019

Valkjärvellä mitattiin Pro Valkjärven toimesta syvänteen happipitoisuutta vesipatsaassa noin viikon välein heinä-elokuussa 2019. Happipitoisuutta mitattiin happimittarilla metrin välein pinnasta pohjaan. Viimeisellä mittauskerralla happimittarina käytettiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen happimittaria, jolla mittaussyvyys loppuu 10 metriin. Happimittaukset täydentävät Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemää kolmen viikon välein tapahtuvaa vesinäytteenottoa. Happimittausten perusteella Valkjärven syvänteen happipitoisuus laski selvästi syvemmälle mentäessä. Heinäkuun alkupuolen mittauksissa happipitoisuus laski alle 2 mg/l vasta 12 metrissä, mutta 17.7. mittauksessa happipitoisuus oli alle 2 mg/l 9 metrissä ja 30.7. jo 6 metrissä. Alusveden happipitoisuuden laskiessa hyvin alas, alkaa eliöstö kärsiä hapen puutteesta ja sedimentistä voi alkaa vapautua siihen sitoutunutta fosforia veteen. Sedimentistä ei kuitenkaan vesinäytteiden perusteella näyttäisi vapautuneen merkittäviä määriä fosforia. Parin viime vuoden heikompaan loppukesän aikaiseen happitilanteeseen ovat todennäköisesti vaikuttaneet mm. hellejaksot ja vähäsateisuus (kuivuus).

Kuva. Pro Valkjärven tekemät happimittaukset Valkjärvellä heinä-elokuussa 2019.