Tietoa yhdistyksestä
Tietoa Valkjärvestä
Valkjärven kunnostus
Palaute
Yhteystiedot

 

 

Etusivu

Pro Valkjärvi yhdistys pyrkii aktiivisella toiminnallaan ylläpitämään ja parantamaan Valkjärven tilaa, jotta Sinulla ja perheelläsi olisi mahdollisuus myös tulevaisuudessa nauttia puhdasvetisen järven tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.

Esimerkkinä tehdyistä toimista voidaan mainita kunnan ja kalastuskuntien suorittama tehokalastus. tällä on pyritty särkikalojen poistamiseen, mikä edesauttaa järviveden fosforipitoisuuden alentamisessa.

Pro Valkjärvi yhdistys tulee omalta osaltaan edesauttamaan seuraavina toimenpiteinä talvinuottauksen toteuttamista sekä hoitopyynnin jatkamista. Tulevaisuuden tavoitteena on aikaansaada järven läheisyyteen tasausaltaita ja kosteikkoja sekä keventää järven ulkoista kuormitusta järven pohjaa puhdistamalla ja näin edelleen veden fosforipitoisuutta alentamalla.

Vedenpinnan korkeuden säätely, eri kalalajien lukumäärän tasapainottaminen, arvokalalajien lisääminen, veden laadun jatkuva seuranta sekä järven läheisyydessä tapahtuvan virkistystoiminnan kehittäminen kuuluvat myös tulevaisuuden suunnitelmiin.

Osa tehtävistä toimenpiteistä suoritetaan yhteistyössä kalastuskuntien kanssa. Tehtäville toimenpiteille tullaan anomaan EU-tukea. EU-tukea anottaessa aktiivisen jäsenkunnan lukumäärä ja sen omatoimisuus ovat tuen myöntämisen perusteita.

Voidakseen toteuttaa yllä mainittuja toimenpiteitä yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa tarvitsee Pro Valkjärvi yhdistys apuasi. tämän voit tehdä joko liittymällä Pro Valkjärvi yhdistyksen jäseneksi tai suorittamalla sopivaksi katsomasi summa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Yhdistyksen jäsenet saavat tiedotteita yhdistyksen toiminnasta.

Yhteistyöterveisin Pro Valkjärvi yhdistys 

 
 
 
 
Pro Valkjärvi 2005