Tietoa yhdistyksestä
Tietoa Valkjärvestä
Valkjärven kunnostus
Happimittaukset
Viistokaikuluotaus
Tutkimusvälineistöä
Palaute
Yhteystiedot

 

Etusivu

 

 

 

Valkjärven kunnostus

Uudenmaan ympäristökeskus aloitti vuonna 2007 yhteistyöprojektin Nurmijärven kunnan kanssa koskien Valkjärven kunnostusta. Projekti kuului kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan. Tässä työssä oli tarkoituksena pohtia jo tehtyjen kunnostustoimenpiteiden merkitystä järvelle ja valita tältä pohjalta Valkjärvelle sopivimmat kunnostustavat.

Tietoa kunnostussuunnitelma ja suunnitelman pdf-version saa linkistä:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=351703&lan=FI

 

Puroista Valkjärven kuormittajana on tehty selvitys ja se löytyy kunnan julkaisuluettelosta pdf-muodossa linkistä:

http://www.vhvsy.fi/f/Valkjarvenpurotraportti.pdf

 

 

Yhdistys on aktiivisesti mukana Valkjärven kunnostamisessa

Vuoden 2005  yhdistys teki Valkjärvellä mm. happimittauksia sekä teetättänyt koko järven viistokaikuluotauksen. Tavoitteena on osallistua aktiivisesti kunnostustoimien suunnitteluun ja Valkjärven tilan kohentamiseen.

Vasemmalla olevista linkeistä pääset tutustumaan hankkeiden tuloksiin. Lisäksi aiomme tulevaisuudessa esitellä tällä sivulla, miten meistä jokainen voi aktiivisesti osallistua järven kunnostustoimiin: erilaisiin talkoisiin, suunnitteluun tai varainkeräykseen. Tule mukaan!

Ilpo Pölönen ja Erika Kuusilinna mittaamassa happea.

 

   
Pro Valkjärvi 2005